Club: EscortSpa88
0111133 5545

Fang Fang

Kuala Lumpur

RM200

EscortSpa88

www.escortspa88.com
BoBo

Kuala Lumpur

RM200

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Kitty

Kuala Lumpur

RM180

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Summer Thai Massage

Kuala Lumpur

RM138

EscortSpa88

B2B Massage
V60

Kuala Lumpur

RM170

EscortSpa88

www.escortspa88.com
T90

Kuala Lumpur

RM170

EscortSpa88

www.escortspa88.com
V59

Kuala Lumpur

RM170

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Gucci

Kuala Lumpur

RM190

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Ping Ping

Kuala Lumpur

RM190

EscortSpa88

www.escortspa88.com
V37

Kuala Lumpur

RM170

EscortSpa88

www.escortspa88.com
V20

Kuala Lumpur

RM170

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Xiao Yue

Kuala Lumpur

RM200

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Kelly (Laos)

Kuala Lumpur

RM180

EscortSpa88

www.escortspa88.com
V50

Kuala Lumpur

RM170

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Joey

Kuala Lumpur

RM190

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Honey L111 (LOCAL)

Kuala Lumpur

RM180

EscortSpa88

www.escortspa88.com
An An

Kuala Lumpur

RM200

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Qi Qi

Kuala Lumpur

RM190

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Summer Thai

Kuala Lumpur

RM138

EscortSpa88

B2B Massage
Tian Tian

Kuala Lumpur

RM180

EscortSpa88

www.escortspa88.com
V53

Kuala Lumpur

RM170

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Zhen Zhen

Kuala Lumpur

RM200

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Xiao Hong

Kuala Lumpur

RM190

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Xiao Bao

Kuala Lumpur

RM190

EscortSpa88

www.escortspa88.com
V36

Kuala Lumpur

RM170

EscortSpa88

www.escortspa88.com
V38

Kuala Lumpur

RM170

EscortSpa88

www.escortspa88.com
Page 1 of 1